เหมาะสำหรับนอนชมดาว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะ ห้องน้ำรวมสะอาดรอคอยคุณ

 
 

-

- ห้องน้ำรวม