งานประเพณีบุญเดือนสิบ
ณ บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่  23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2551

สืบสายธารแห่งศรัทธา ที่ถือปฏิบัติมาช้านานของคนคอนในงานประเพณีบุญเดือนสิบอันยิ่งใหญ่ 
ชมขบวนแห่หมรับ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2551 จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
เลือกซื้อสินค้าหลากหลายภายในบรรยากาศตลาดย้อนยุค สนุกกับมหกรรมการแสดงมากมาย  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 6515 - 6