ประเพณีกินผักจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2551
บริเวณศาลเจ้าทั่วเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตได้สืบทอดประเพณี กินเจหรือกินผัก ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ ผู้ศรัทธาจะสละกิจโลกียวัตร บำเพ็ญสมาธิ ถือมังสวิรัติบริโภคแต่ผักผลไม้ งดบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด รวมทั้ง ผักประเภทหอม กระเทียม และผักซึ่งมีกลิ่นฉุนบางชนิด โดยในวันแรกจะประกอบพิธียกเสาโกเต๊ง พิธีอัญเชิญ ยกอ๋องฮ่องเต้ พิธีอัญเชิญเทพนพเคราะห์ทั้งเก้า โดยจุดตะเกียงน้ำมัน 9 ดวง แขวนไว้ปลายเสาโกเต๊ง   เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีการกินผัก
ในวันที่ 6 มีขบวนแห่เทพเจ้าออกโปรดสัตว์ มีขบวนแห่ประทับร่างทรง แต่ละองค์จะแต่งองค์ทรงเครื่องถืออาวุธครบมือ พร้อมทั้งมีพี่เลี้ยงหรือผู้ติดตามองค์ละอย่างน้อย  1 คน ในขบวนมีเกี้ยวอัญเชิญหุ่นพระจีน มีการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของม้าทรง วันสุดท้ายเป็นพิธีโก๊ยห่านเพื่อสะเดาะเคราะห์ ในตอนกลางคืนมีพิธีแหส่งกิ๋วอ๋องไต่เต่ ตลอดเส้นทางแห่มีการตั้งโต๊ะถวายเครื่องบูชาเทพเจ้าและจุดประทัดถวาย